Cách đầu tư giá trị của Benjamin Graham

Cùng xem 10 tiêu chuẩn và 8 phương pháp của Benjamin Graham – để trở thành 1 nhà đầu tư thành công …
Benjamin Graham – người thành công trong nhiều vai trò – nhà phân tích tài chánh, nhà đầu tư và giảng viên, là đồng tác giả cuốn sách Security Analysis – Phân Tích Chứng Khoán. Đây là cuốn sách đặt nền tảng cho trường phái đầu tư giá trị và là sách gối đầu giường cho những nhà đầu tư dài hạn. Trong cuốn sách này, Ông Benjamin Graham đã đưa ra 10 tiêu chuẩn để chọn cổ phiếu:
Cách đầu tư giá trị của Benjamin Graham
Cách đầu tư giá trị của Benjamin Graham
  • Tiêu chuẩn 1: Tỷ số Lợi Nhuận Trên Thị Giá (E/P) phải cao gấp đôi lãi suất trái phiếu xếp hạng AAA. (AAA là hạn mức tín dụng cao nhất dành cho trái phiếu của các công ty).
  • Tiêu chuẩn 2: PE của cổ phiếu phải thấp hơn, và bằng khoản 40% so với PE của toàn thị trường
  • Tiêu chuẩn 3: Dividend Yield – Tỷ suất cổ tức / giá của cổ phiếu phải lớn hơn 2/3 của lãi suất trái phiếu xếp hạng AAA.
  • Tiêu chuẩn 4: Thị Giá (của công ty) phải nhỏ hơn 2/3 giá trị sổ sách của tài sản hữu hình
  • Tiêu chuẩn 5: Thị Giá (của công ty) phải nhỏ hơn 2/3 giá trị tài sản lưu động ròng.
  • Tiêu chuẩn 6: Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách phải nhỏ hơn 1
  • Tiêu chuẩn 7: Tài sản ngắn hạn phải lớn nợ ngắn hạn ít nhất 2 lần
  • Tiêu chuẩn 8: Toàn bộ nợ phải nhỏ hơn hai lần giá trị tài sản lưu động ròng
  • Tiêu chuẩn 9: Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) phải tăng trưởng 7%/năm trở lên trong vòng 10 năm qua.
  • Tiêu chuẩn 10: Tăng trưởng năm của thu nhập toàn công ty phải dương ít nhất 7 lần trong vòng 10 năm qua.
Ngoài 10 tiêu chuẩn chọn lọc trên, Graham còn có 8 phương châm về đầu tư giá trị và một công thức tính giá trị của cổ phiếu mang dấu ấn riêng của ông. Tác giả Janet Lowe, trong cuốn sách viết về tiểu sử của Benjamin Graham đã tổng kết lại chúng lại như sau:
Phương châm 1: Hãy là một nhà đầu tư, đừng là một nhà đầu cơ. Graham định nghĩa nhà đầu tư mua và sở hữu cổ phiếu dài hạn, trong khi đó nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn
Phương châm 2: Quan trọng nhất là mua với giá bao nhiêu. Cổ phiếu của một công ty tốt nhất thị trường về hoạt động, về các chỉ số kinh doanh, tài chánh vẫn có thể là một đầu tư sai, hoặc không hiệu quả nếu chúng ta mua giá sai (quá cao)
Phương châm 3: Truy tìm những cơ hội giá hời. Thị trường sẽ luôn có lỗi trong việc định giá cổ phiếu.
Phương châm 4: Luôn thận trọng với những con số tài chánh do công ty cung cấp. Thỉnh thoảng vẫn có những công ty cố tình không đạo đức
Phương châm 5: Đa dạng hoá đầu tư. Đừng quá tập trung vào một số ít cổ phiếu.
Phương châm 6: Hãy thực hiện quyền cổ đông của mình. Nhiều nhà đầu tư đã không thực hiện quyền cổ đông của mình, bỏ ngỏ công ty cho các nhà điều hành. Những nhà điều hành đôi khi hành động theo lợi ích của họ, hay lợi ích của một nhóm cổ đông nào đó, mà không hoạt động vì lợi ích của cả công ty.
Phương châm 7: Hãy kiên nhẫn. Phương châm này củng cố phương châm 1.
Phương châm 8: Phải có tính kỹ luật. Chỉ mua cổ phiếu khi thị giá thấp hơn giá trị được xác định theo công thức giá trị của Graham.

Cập nhật thông tin mới

Bất cứ ai cũng có thể thêm nội dung được kiểm duyệt bởi quản trị viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *