Đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của bạn

Khảo sát được tham kho t Grable, J. E., & Lytton, R. H. (1999). Financial risk tolerance revisited: The development of a risk assessment instrument. Financial Services Review, 8, 163-181. (danh mục đầu tư: https://topi.vn/)
TRC NGHIM T ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẤP NHN RỦI RO ĐẦU TƯ
Bn mun ci thin tài chính cá nhân? Hãy bắt đầu bng cách làm bài kim tra sau đây để hiu v kh năng chấp nhn ri ro khi
đầu tư của bn thân – mt trong nhng vấn đề CC KÌ cơ bản cn xem xét trước khi thc hin chiến lược đầu tư (bạn có th làm
bài trc nghim này mt mình hoc tham kho ý kiến ca mt chuyên gia tài chính)
Chn câu tr li mô t gần đúng nhất vi tính cách ca bn không có câu tr lời “đúnghay sai trong
trc nghim này và hãy thành tht vi bn thân để đạt kết quả tt nhất nhé 😀
Khi bn hoàn thành, hãy kim tra bảng điểm bên dưới và so sánh vi kết qu của bạn.
1. Người thân nht ca bạn s mô tả bạn là người chấp nhận rủi ro như thế nào?
a) Mt con bc khô máu
b) Sn sàng chp nhn ri ro sau khi nghiên cứu đầy đủ
c) Dè dt
d) Một người tránh ri ro
2. Bạn đang tham gia một chương trình trò chơi truyền hình thc tế mà không phi do TC t chc và bn
có th chn mt trong các la chn sau. Bn s chn:
a) 20,000,000 VND tin mt
b) Cơ hội 50% để giành được 100,000,000 VND
c) Cơ hội 25% để giành được 200,000,000 VND
d) Cơ hội 5% để giành được 2,000,000,000 VND
3. Bn va hoàn thành vic tiết kim cho mt k ngh “ch có mt lần trong đời”. Ba tuần trước chuyến đi
thì TC đuổi vic bn (à mình quên nói là bạn đang làm việc cho tập đoàn TC). Bạn đang cay vì bị đui vic,
nhưng bạn cht nh ra bn còn chuyến đi. bạn s:
a) Hy b k ngh
b) Đi một kngh khiêm tn n
c) Đi theo lịch trình, vì bn cn thời gian để chun bị tìm công vic mới
d) YOLO và kéo dài kì nghỉ, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để bn đi chơi hạng “thương gia”
4. T nhiên TC bt ng tng bn 400,000,000 VND để đầu tư, bạn s:
a) B tin vào ngân hàng, hoc gi tiết kim
b) Đầu tư vào trái phiếu chất lượng cao an toàn hoc qu đầu tư trái phiếu
c) Đầu tư vào cổ phiếu hoc qu đầu tư c phiếu
5. V mt kinh nghim, bn cm thy như thế nào khi đầu tư vào cổ phiếu hoặc qu đầu tư cổ phiếu?
a) Không thoi mái chút nào
b) Hơi thoải mái
c) Rt thoi mái
6. Khi nhc đến t “rủi ro”, t nào sau đây xut hiện trong đầu bn?
a) Mt mát
b) Không an toàn
c) Cơ hội
d) Háo hc
7. Chuyên gia TC d đoán giá vàng, đồ trang sức, đồ sưu tầm và bất động sn (tài sn X) s tăng giá; giá
trái phiếu có th gim, tuy nhiên, TC cho rng trái phiếu chính ph s không dch chuyn quá nhiu và
tương đối an toàn. Hu hết tài sản đầu tư hiện tại của bạn là trái phiếu chính phủ lãi suất cao. Bạn s:
a) Gi trái phiếu
b) Bán trái phiếu, b mt na vào tiết kim ngân hàng và nửa còn lại vào tài sản X
c) Bán trái phiếu và dùng hết s tin mua tài sn X
d) Bán trái phiếu, dn hết tin vào tài sn X và vay tiền để mua thêm
8. ới đây là 4 trường hp tt nht và xu nht, bn s chn:
a) Lãi 4,000,000 trong trường hp tt nht; l 0 VND trong trường hợp xấu nhất
b) Lãi 20,000,000 trong trường hp tt nht; l 5,000,000 VND trong trường hp xu nht
c) Lãi 50,000,000 trong trường hp tt nht; l 18,000,000 VND trong trường hp xu nhất
d) Lãi 100,000,000 trong trường hp tt nht; l 50,000,000 VND trong trường hp xu nht
9. Một ngày đẹp tri TC cho bn 20,000,000 VND và TC cho bạn được lựa chn:
a) 100% nhn thêm 10,000,000 VND
b) 50% để kiếm thêm 20,000,000 VND 50% s mt trng
10. Sau khóa hc, TC cho bn 20,000,000 VND và TC cho bạn được la chn:
a) 100% l 10,000,000 VND
b) 50% mt 20,000,000 VND và 50% không mt gì
11. Mt ngưi trong gia đình để li cho bn 2,000,000,000 VND, trong di chúc quy định rng bn phi đầu
tư TẤT C s tin này vào MT trong các la chn sau. Bn sẽ chọn:
a) Tiết kim ngân hàng
b) Mt qu đầu tư cổ phiếu và trái phiếu
c) Mt danh mc gm 15 c phiếu t chn
d) Hàng hóa như vàng, bạc và du
12. Nếu bn phải đầu tư 400,000,000 VND, bn s chn danh mục đầu tư nào sau đây?
a) 60% đầu tư rủi ro thấp 30% đầu tư rủi ro trung bình 10% đầu tư rủi ro cao
b) 30% đầu tư rủi ro thấp 40% đầu tư rủi ro trung bình 30% đầu tư rủi ro cao
c) 10% đầu tư rủi ro thấp 40% đầu tư rủi ro trung bình 50% đầu tư rủi ro cao
13. Ông hàng xóm đáng tin cậy ca bn, mt Youtuber giàu kinh nghiệm, đang tập hp mt nhóm các nhà
đầu tư để tài tr cho mt nhóm khai thác vàng. Thương vụ có th mang li lợi nhuận lên đến 50, thậm chí
100 ln nếu thành công. Trong trường hp tht bi, toàn b khoản đầu tư s tr nên vô giá trị. Ông hàng
xóm ước tính cơ hội thành công ch là 20%. Bn s đầu tư bao nhiêu?
a) Không đầu tư
b) Mt tháng lương
c) Ba tháng lương
d) Sáu tháng lương
THANG ĐIỂM BÀI TRC NGHIM T ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẤP NHN RỦI RO ĐẦU TƯ
1. a=4; b=3; c=2; d=1
2. a=1; b=2; c=3; d=4
3. a=1; b=2; c=3; d=4
4. a=1; b=2; c=3
5. a=1; b=2; c=3
6. a=1; b=2; c=3; d=4
7. a=1; b=2; c=3; d=4
8. a=1; b=2; c=3; d=4
9. a=1; b=3
10. a=1; b=3
11. a=1; b=2; c=3; d=4
12. a=1; b=2; c=3
13. a=1; b=2; c=3; d=4
Da vào kết qu, hãy dùng phép cng bn hc t mu giáo nâng cao, và so sánh vi kết qu
bên dưới
18 thấp hơn = Bạn tuyệt đối không thích rủi ro khi đầu tư (nhà đầu tư bảo th), hãy tham kho 2
danh mục đầu tư sau
19 đến 22 = Bạn hơi ngại rủi ro khi đầu tư (dưới trung bình), hãy tham kho danh mục đầu tư sau
23 đến 28 = Bạn là nhà đầu tư trung bình, hãy tham khảo danh mục đầu tư sau
29 đến 32 = Bạn hơi mạo hiểm hơn bình thường, hãy tham kho danh mục đầu tư sau
33 và cao hơn = Bạn máu chiến quá rồi (nhà đầu tư mạo him), hãy tham kho danh mục đầu tư
sau

Min tr trách nhim
Bài trc nghiệm được to ra vi mục đích giúp nhà đầu tư cá nhân hiểu rõ hơn về khu v ri ro
ca bn thân, kết qu mà bạn tính được ch là mang tính cht tham kho.

Cập nhật thông tin mới

Bất cứ ai cũng có thể thêm nội dung được kiểm duyệt bởi quản trị viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *