Nội qui căn hộ chung cư gồm những gì?

      Không ít khách hàng khi mua căn hộ chung cư quan tâm đến vấn đề nội quy và các quy định khi sử dụng căn hộ chung cư.

Nội qui căn hộ chung cư gồm những gì?
Nội qui căn hộ chung cư gồm những gì?

ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

 

Cao ốc là các hạng mục xây dựng nằm trong tổng thể khu phức hợp …, gồm …. tháp: …………. tại đường ……….., Phường ……., Quận …., TP. HCM.

 

+ BẢO HIỂM

 

-Chủ sở hữu mua và duy trì các bảo hiểm sau đây:

 

+Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, đối với thương tật cá nhân và thiệt mạng bao gồm cả thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba và/hoặc Chủ sở hữu (“Bảo hiểm trách nhiệm công cộng”).

 

+Bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản cho Phần sở hữu riêng của Chủ sở hữu (“Bảo hiểm mọi rủi ro”).

 

+ Ban Quản trị thay mặt cho các Chủ sở hữu mua bảo hiểm mọi rủi ro cho phần sở hữu chung và yêu cầu các Chủ sở hữu phải thanh toán lại phí bảo hiểm này tương ứng tỉ lệ phần sở hữu riêng của Chủ sở hữu so với tổng diện tích sở hữu riêng trong Cao ốc. Phí bảo hiểm này sẽ được tính và thu cùng với chi phí phí quản lý và vận hành.

 

 – CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH, PHÍ BẢO TRÌ VÀ TIỀN KÝ QUỸ

 – CÁC CUỘC HỌP HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

 

– Các quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hửu

 

NGUYÊN TẮC SINH HOẠT VÀ SỬ DỤNG PHẦN SỞ HỮU CHUNG

 

Sử dụng Căn hộ

 

Về nguyên tắc, Cư dân đều có quyền tự do sử dụng không gian của Căn hộ để ở, sinh hoạt và giải trí theo nhu cầu hợp lý

 

-Sửa chữa hoặc lắp đặt them

 

-Khu vực để xe

 

Đối với khu vực để xe, các quy định trong nội quy căn hộ dưới đây phải được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc:

 

+Chỉ có những xe có thẻ riêng do Công ty Quản lý cấp mới được phép ra vào khu vực để xe dành cho các Căn hộ.

 

+Khi ra vào khu vực để xe dành cho Căn hộ, các xe đều phải giảm tốc độ và phải tuân thủ nghiêm túc các bảng hướng dẫn.

 

+Xe hơi của cư dân Cao ốc phải đậu đúng nơi được đăng ký với Công ty Quản lý.

 

+Nghiêm cấm để đồ vật tại nơi để xe; đậu xe bừa bãi hay đậu xe tại bất kỳ khu vực nào thuộc Phần sở hữu chung không được quy định làm nơi để xe.

 

+Không được rửa xe trong tầng hầm hoặc tại Phần sở hữu chung được quy định trong nội qui chung cư. Việc rửa xe của Cư dân chỉ được tiến hành tại các địa điểm mà Công ty Quản lý quy định (nếu có).

Cập nhật thông tin mới

Bất cứ ai cũng có thể thêm nội dung được kiểm duyệt bởi quản trị viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *