Qui định bảo lãnh dự án căn hộ, nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng cần thiết phải bão lãnh cho dự án hình thành trong tương lai để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng, khoản phí bão lãnh này chủ đầu tư phải có trách nhiệm khi bán dự án hình thành trong tương lai.

 

Bảo lãnh trong bán thuê mua nhà hình thành trong tương lai là bảo lãnh ngân hàng .do đó, ngân hàng thương mại cam kết và bên mua thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn, nhận nhà mà không bàn giao nhà hoặc ko hoàn tiền hoặc hoàn lại nhưng không đủ số tiền đã nhận trên hơp đồng . khi đó chủ đầu tư bắt buộc phải hoàn lại với ngân hàng thương mại .

Qui định bảo lãnh dự án căn hộ, nhà ở hình thành trong tương lai
Qui định bảo lãnh dự án căn hộ, nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng thương mại phải đáp ứng 2 điều kiện sau đây :

 

+ Có đầy đủ giấy phép thành lập và hoạt động trong đó có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng

 

+ Không có bị cấm trong quy định bảo lãnh dự án căn hộ trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm sóat đặc biệt .

 

Theo thông tư 13 quy đinh : ngân hàng nhà nước phải công bố các sánh sách các ngân hàng có quyền bảo lãnh các căn hộ theo quy định . nếu một số ngân hàng không nằm trong danh sách đó thì cũng phải bảo đảm thực hiện xong các dự án đã kí kết cho đến khi hết hợp đồng .

 

Số tiền bảo lãnh  dự án nhà trong tương lai tối đa phải bằng số tiền chủ đầu tư nhận ứng trước của bên mua

 

Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày ký .

 

Ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày giao nhận nhà đã cam kết bão lãnh của ngân hàng kể từ thời điểm phát hành thì thời gian có hiệu lực của bão lãnh được thực hiện.

Cập nhật thông tin mới

Bất cứ ai cũng có thể thêm nội dung được kiểm duyệt bởi quản trị viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *