Tư vấn giám sát công trình làm gì?

Một dự án xây dựng theo luật yêu cầu phải đó một đơn vị tư vấn giám độc lập để đảm bảo chất lượng công trình. Đơn vị Tư vấn giám sát là các dựu án bất động sản hoạt động độc lập với chủ đầu tư và tổng thầu thi công các dự án bất động sản. Đặc biệt đối với những chủ đầu tư ít biết về chuyên môn thì thì tư vấn giám sát công trình xây dựng vai trò như một người bảo vệ để bảo đảm những quyền lợi tối đa và chất lượng thi công công trình cho chủ đầu tư.

 

Tư vấn giám sát công trình làm gì?
Tư vấn giám sát công trình làm gì?

Đơn vị tư vấn giám sát làm những hoạt động sau :

Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa, giám sát từ quá trình thi công các hạng mục công trình từ nhỏ đến lớn.
Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng xây dựng
Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng, và không cấp giấy xác nhận
Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi sao cho phù hợp với chất lượng công trình.
     
Ngược lại khi chọn đơn vị tư vấn giám sát thì chủ đầu tư nên chú trọng những điểm chính sau đây:
Đơn vị tư vấn giám sát là đơn vị có chức năng và được cấp phép tư vấn giám sát công trình. Điều này được thể hiện rõ trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

Người làm công việc này gọi là “Kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình” và phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Điều kiện tiên quyết để được cấp chứng chỉ hành nghề:
– Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát.
– Đã tham gia  kiến trúc hoặc thi công ít nhất 5 công trình được phê duyệt.
Đơn vị tư vấn Giám sát tiến độ: bảo đảm công trình thực hiện theo đúng tiến độ đề ra ban đầu theo từng giai đoạn, hạng mục, và toàn công trình xây dựng.

Cập nhật thông tin mới

Bất cứ ai cũng có thể thêm nội dung được kiểm duyệt bởi quản trị viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *