Đầu tư trái phiếu

Đầu tư trái phiếu

Trái phiếu là một kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn với nhiều người bởi độ an toàn của trái phiếu, mức lãi suất cố định và chắc chắn…