Metro Star

Metro Star

Căn hộ Metro Star được lấy cảm hứng thiết kế từ những căn hộ hạng sang Singapore với mục đích tạo ra một công một dự án căn hộ, một…