Trung Sơn

Trung Sơn

Khu dân cư Trung Sơn là một trong những khu dân cư cao cấp bậc nhất Sài Gòn, bên cạnh nỗi tiếng với các quán nhậu "Dê và Khách Sạn"…