Topaz Elite

Topaz Elite

Căn hộ Chung cư Topaz Elite quận 8 với qui mô khủng lên đến 3.439 căn hộ trong đó giai đoạn 1 Topaz City đã bàn giao khoản 1.100 căn…