Evergreen

Evergreen

Khu dân cư Evergreen quận 7 là khu dân cư "TRIỆU ĐÔ" của chủ đầu tư Tài Nguyên TNR tại Sài Gòn Hoa Lệ, bên cạnh khu đô thị kiểu…