6B Phạm Hùng

6B

Khu dân cư 6B hay còn gọi là 6B Phạm Hùng, 6B Intressco, 6B Chánh Hưng là tên gọi sau này khi UBND Bình Chánh quyết định đổi tên đường…