Đầu tư trái phiếu

Trái phiếu là một kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn với nhiều người bởi độ an toàn của trái phiếu, mức lãi suất cố định và chắc chắn cao hơn so với tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa phát triển thị trường trái phiếu cá nhân, nên vẫn có nhiều rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư trái phiếu.

  • Hiện nay, thị trường trái phiếu tại Việt Nam chưa hướng đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cá nhân, tuy nhiên, người dân vẫn có thể mua trái phiếu thông qua các tổ chức trung gian khác nhau bằng nhiều cách.
  • Mục đích chính của chính phủ khi phát hành trái phiếu là điều tiết vĩ mô, còn các doanh nghiệp là huy động vốn kinh doanh trên thị trường vốn.
Đầu tư trái phiếu
Đầu tư trái phiếu

Các loại trái phiếu chính trên thị trường hiện nay

  • Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do chính phủ phát hành, trái phiếu này chủ yếu dùng làm công cụ điều tiết vĩ mô như rút dòng tiền trên thị trường bằng cách bắt các tổ chức tín dụng mua trái phiếu, hoặc chính phủ cần tiền nên phát hành trái phiếu cho các tổ chức cả nhân trong nước với thời hạn xác định thường là 1, 2, 3 năm kèm với mức lãi suất cố định như một chương trình vay vốn từ người dân của chính phủ.
  • Trái phiếu doanh nghiệp là loại trái phiểu phổ biến trên thị trường hiện này, do chính các doanh nghiệp phát hành, được bảo lãnh bởi các tổ chức tín dụng với mức lãi suất hấp dẫn. Tuy nhiên ở Việt Nam loại hình này chưa được phát triển nên các đối tượng mua trái phiếu này chủ yếu là doanh nghiệp hoặc các quỹ đầu tư. Một số doanh nghiệp kinh doanh, đem pháp nhân của mình ra mua các trái phiếu này, sau đó phân nhỏ ra bán lại cho các cá nhân nhằm huy động vốn với mục đích sinh lời nhờ chênh lệch lãi suất và giá bán
Đầu tư trái phiếu
Đầu tư trái phiếu

Các tổ chức trung gian bán trái phiếu cá nhân

  • Các quỹ đầu tư Thông qua nghiệp vụ huy động vốn của mình, các quĩ sẽ huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trên thị trường sau đó, dung vốn này đầu tư mua trái phiếu
  • Các doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp lách luật dùng pháp nhân của mình mua trái phiếu sau đó tự phân nhỏ ra bán lại cho người dân thông qua các loại hợp đồng công chứng

Tóm lại, Thị trường trái phiếu Việt Nam còn nhỏ lẻ và chưa có hoạt động chuyên nghiệp, chưa được cá nhân hoá, vẫn hoạt động trong thị trường B2B là chính, cần có cơ chế chính sách phát triển toàn diện thị trường vốn này.

Cập nhật thông tin mới

Bất cứ ai cũng có thể thêm nội dung được kiểm duyệt bởi quản trị viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *